Schmitt Pál megtarthatja doktori címét

Hogy pont kerüljön a történet végére, bizottságot hoztak létre az ügy kivizsgálására. A nyomozati szakasz immár lezárult, és az ítélet is megszületett.

Az újkori olimpiai játékok programjának elemzése címet kapta annak idején, 1992-ben a Schmitt Pál által Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán leadott doktori disszertáció. Idén, január 11-én arról számolt be a média, hogy ez a dolgozat számos ponton megegyezik Nikolaj Georgiev bolgár sporttörténész által megírt, 1987-ben Analyse du programme olympique című, francia nyelven megjelent tanulmányával; illetve, hogy több bekezdése Klaus Heinemann német szociológus egy esszéjének szó szerinti fordítása.

Míg a közvélemény megoszlóan fogadta, mélyen tisztelt köztársasági elnökünk aljas rágalomként kezelte a vádakat. Az eset tisztázása érdekében létrehoztak egy tényfeltáró bizottságot – amelynek toborzása nehézkes feladatnak bizonyult, hiszen senki sem csatlakozott volna szívesen egy olyan egylethez, aminek határozata lejárathat egy ilyen magas tisztséget betöltő személyt.

Schmitt Pál

Schmitt Pál dolgozata (Forrás: Origo - Hajdú D. András)

Tegnap lezárult a vizsgálat, melyet 1157 oldalon át taglalnak – és amelyről három oldalas összefoglaló-jelentés olvasható a Semmelweis Egyetem internetes portálján. A beszámolóból kiderül, hogy noha Schmitt Pál valóban plágiumot követett el, nem őt, hanem a disszertáció megírásában segédkező oktatókat terheli a felelősség: fel kellett volna hívniuk rá Schmitt figyelmét, hogy tanulmányában hibádzik a forrásmegjelölés. Ettől eltekintve az akkori jogszabályoknak teljes mértékben megfelelt a dolgozat, így a köztársasági elnök nem vonható felelősségre. Habár a Btk. 329-es paragrafusa kimondja, hogy

“aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Az ügyirat bizonysága szerint a döntéshozatalban az egyetem doktori iskolájának elnöke; a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja, dr. Gombocz János; a Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszékének oktatója, Kovács Etele; az Atlétika Tanszék tanára, Rácz Károly; valamint Fluck Ákos ügyvéd vettek részt.

Schmitt Pál

Schmitt Pál

Hasonló bejegyzések..

Hozzászólás írása

Biztonsági kérdés: